pasfoto

Hans van der Vaart

Welkom op mijn website. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van politiek, training en advies. Ik help  verandering teweeg brengen door een scherpe visie, inhoudelijke kennis en creatief denken. Benieuwd? Neem gerust contact op.

Hans van der Vaart

Welkom op mijn website. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van politiek, training en advies. Ik help  verandering teweeg brengen door een scherpe visie, inhoudelijke kennis en creatief denken. Benieuwd? Neem gerust contact op.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Waarom Winds of Change?

De wereld om ons heen is constant in beweging

In het openbaar bestuur vinden veel veranderingen plaats: minder subsidies, meer prestatiegericht, meer vraaggericht, meer zelfredzaamheid van de samenleving. Dit gaat gepaard met veel nieuwe regels en nieuw beleid.


Hoe behartig je hierin je belangen, wat betekent dat voor je koers, en voor je inhoudelijke keuzes? En hoe organiseer je dat slim?
Winds of Change ondersteunt u bij deze afwegingen op het niveau van lokaal bestuur, op het snijvlak van overheid en samenleving.


Winds of Change biedt inhoudelijke kennis over:
• Wonen (woonvisie, woningwet, huisvestingswet)
• Sociaal Domein (Wmo & Jeugd)
• Lokale politiek
• Lokaal bestuur (gemeente en woningcorporaties)
• Organisatie (gemeente, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en woningcorporaties).


Winds of Change biedt niet alleen specialistische kennis, maar slaagt erin met het leggen van verbanden en nieuwe kijk te bieden op de werkelijkheid.

Winds of Change ondersteunt woningcorporaties, welzijnsstichtingen en culturele instellingen – inhoudelijk en beleidsmatig.

Winds of Change ondersteunt ondernemers en particulieren in hun contact met en/ of behartigen van belangen richting met gemeente of provincie.

Winds of Change biedt persoonlijke advisering, strategische advisering, inhoudelijke projectmanagement en biedt trainingen.

Een selectie van mijn

Klanten

Besturen van woningcorporaties

Samenwerkingsverbanden van ondernemers

Besturen van welzijnsstichtingen

Bewoners

die worden ondersteund bij vraagstukken op het snijvlak van wonen en zorg.

die gezamenlijke inhoudelijke belangen nastreven.

die nadenken over hun nieuwe meer marktgerichte rol.

die een bijdrage willen leveren in bijvoorbeeld hun eigen buurt en de gemeenten.

Besturen van woningcorporaties die worden ondersteund bij vraagstukken op het snijvlak van wonen en zorg.

Samenwerkingsverbanden van ondernemers die gezamelijke inhoudelijke belangen nastreven.

Besturen van welzijnsstichtingen die nadenken over hun nieuwe meer marktgerichte rol.

Bewoners die een bijdrage willen leveren in bijvoorbeeld hun eigen buurt en de gemeenten.

Wat anderen zeggen


joop-koppenjan

Joop Koppenjan

Professor of Public Administration

I’ve supervised Hans during the final and most challenging stage of his study: when he was writing his thesis. I appreciated the professional expertise. I liked his curiousity.

pieter-van-keulen

Pieter Van Keulen

Voormalig algemeen directeur PCPO, senior organisatie adviseur at Pro Management en CvB van Stg Future Financials

Hans is een gepassioneerde man. Heeft veel mogelijkheden. Op bestuurlijk vlak zijn sporen verdiend. Pro actief en betrouwbaar.

yolanda-ledoux

Yolanda Ledoux

Strategisch ontwikkelaar & programma manager Groene Hart Werkt!, gemeente Alphen ad Rijn

Hans heeft mij in de opstartfase goed geholpen bij het nadenken over en vormgeven van de economische agenda voor samenwerkende gemeenten in het Groene Hart (AGW-Groene Hart). 

remco-derksen

Remco Derksen

Principal and co-owner at RebelGroup Executives

Hans is niet bang en weet van aanpakken en is op z’n best als hij de verbinding tussen overheid en maatschappij kan opzoeken en leggen. 

coen-derickx

Coen Derickx

Senior adviseur strategie en innovatie at BMC Groep

Hans is een resultaatgerichte coördinator, die op zijn eigen wijze de verbinding tot stand brengt tussen de verschillende actoren. Vanuit de stakeholderbenadering organiseert hij draagvlak.

beatrix-fa-van-der-kluit-de-groot

Beatrix F.A. van der Kluit-de Groot

Voormalig burgmeester Nederlek

Hans is een uitstekende beleidsondersteuner voor bestuurders. Hij kan zich goed inleven in bestuurlijke verhoudingen, vooral ook omdat hij zelf over bestuurlijke ervaring en talent beschikt.

jan-brinkman

Jan Brinkman

Regiemanager Stadsontwikkeling Schiedam; Loopbaanconsulent Van Ede & partners

Hans werkt van buiten naar binnen: hij analyseert wat buiten nodig is en brengt vervolgens verbindingen aan die van binnen tot de juiste bewegingen leiden.

loes-bakker

Loes Bakker

Secretaris/directeur a.i. samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Hans vd Vaart is enthousiast met zijn werk/klus bezig, kan met lastige bestuurlijk-ambtelijke processen omgaan, levert tijdig, is flexibel en laat zich niet snel uit het veld slaan.