Training

Het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor het openbaar bestuur & samenleving

Hans ontwikkelt en verzorgt trainingen voor het openbaar bestuur of die het openbaar bestuur raken. Voorbeelden zijn thema’s als democratie, werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie.

Voor opdrachtgevers ontwikkelt en verzorgt Hans trainingen voor het openbaar bestuur in landen als Macedonië, Bosnië, Slowakije en Hongarije. Doelgroepen zijn actieve bestuurders en politici op lokaal niveau. De combinatie van zijn ervaring als raadslid, adviseur in het openbaar bestuur, bestuurskundige en zijn onderwijskundige ervaring zorgen voor interactieve trainingen die aansluit bij de praktijk, maar wel met een stevige theoretische basis. Ook verzorgde hij trainingen voor kandidaat raadsleden in eigen land, en ontwikkelt en verzorgt hij voor opdrachtgevers in Nederland trainingen op het gebied van netwerksamenwerking in het openbaar bestuur.

“Mijn ambitie? Dat cursisten met veel vragen binnenkomen, en met nog veel méér vragen de ruimte verlaten. Want dat is mijn doel: het denken in beweging zetten. Kant en klare antwoorden bestaan niet”

 

 • November 2014: trainingen lokale politiek, Dordrecht
 • November 2015: trainingen interactieve beleidsvorming Skopje/ Macedonië
 • Maart 2016: training strategische communicatie, Sarajevo/ Bosnië
 • Augustus 2016: training dilemma’s netwerksamenwerkingen, Wenen/ Oostenrijk

Joop Koppenjan

Professor of Public Administration


I've supervised Hans during the final and most challenging stage of his study: when he was writing his thesis. I appreciated the professional expertise. I liked his curiousity: he was fascinated by theory and scientic methodology. And he was strong in implementing his ideas.

Pieter Van Keulen

Voormalig algemeen directeur PCPO, senior organisatie adviseur at Pro Management en CvB van Stg Future Financials


Hans is een gepassioneerde man. Heeft veel mogelijkheden. Op bestuurlijk vlak zijn sporen verdiend. Pro actief en betrouwbaar.

Projecten

Het ontwikkelen en tot resultaat brengen van inhoudelijke projecten

Als ervaren adviseur verzorgde en verzorgt Hans vele projecten in het openbaar bestuur. Vakgebieden: economische zaken, wonen, verkeer en sociaal domein. Naast de inhoud, is een belangrijk kenmerk van zijn aanpak het samenbindend vermogen die uiteenlopende (soms tegenstrijdige) projectbelangen overbrugt. Hij werkt van binnen naar buiten en weet daarmee resultaat tot stand te brengen.

“Projecten is doelen halen, maar wel duurzaam. Dat lukt het beste wanneer gezamenlijke belangen worden bediend. Daarom stel ik projectplannen altijd op in samenspraak met externe partijen – en voer ze gezamenlijk uit.”

Projectleider:

 • Prestatieafspraken woningcorporaties, 2010-2012
 • Revitalisering bedrijventerreinen, 2011-2012
 • Bereikbaarheid Algera-corridor, 2012-2013
 • Regionaal programma Ruimte & Wonen, 2013-2014
 • Huisvestingsverordening, 2015
 • Strategische communicatie & marketing Sociaal Domein, 2016

Yolanda Ledoux

Strategisch ontwikkelaar & programma manager Groene Hart Werkt!, gemeente Alphen ad Rijn


Hans heeft mij in de opstartfase goed geholpen bij het nadenken over en vormgeven van de economische agenda voor samenwerkende gemeenten in het Groene Hart (AGW-Groene Hart). Hij heeft ervaring met het opzetten van programma's waarbij hij de politiek-strategische dimensie goed in het vizier houdt. Andere kwaliteiten van Hans: gedrevenheid, integriteit en zijn pro-actieve houding.

Remco Derksen

Principal and co-owner at RebelGroup Executives


In de tijd bij De Verkeersonderneming heb ik Hans leren kennen als een ondernemende collega, die niet bang is om erop uit te gaan. Hans weet van aanpakken en is op z'n best als hij de verbinding tussen overheid en maatschappij kan opzoeken en leggen. Zeker daar waar het gaat om het zoeken naar slimme en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals bereikbaarheid. Optredens voor groepen en voor camera gaan Hans zeer goed af.

Coen Derickx

Senior adviseur strategie en innovatie at BMC Groep


Hans is een resultaatgerichte coördinator, die op zijn eigen wijze de verbinding tot stand brengt tussen de verschillende actoren. Vanuit de stakeholderbenadering organiseert hij draagvlak. Zijn interesse gaat sterk in de richting van multidisciplinaire vraagstukken. Onder lastige omstandigheden binnen de regio Midden Holland is het hem gelukt de inhoudelijke agenda voor zijn programma op te stellen.

Strategische advisering en ondersteuning

Hij adviseert woningcorporaties en maatschappelijke organisaties over hun inhoudelijke (beleidsplannen) of strategische (visie) koers.Met interactieve sessies stelt Hans aan betrokkenen de “waarom-”, “-wat-” en “hoe-vraag” – die gezamenlijk wordt beantwoord.  Met een praktische vertaling met concrete doelen en een tijdspad, brengt hij opdrachtgevers in positie.

De combinatie van inhoudelijke kennis en kennis van openbaar bestuur en de politiek, stelt mij in staat bij te dragen aan het maken van tactische en strategische afwegingen van bestuurders.  De betrokkenen zijn en blijven eigenaar van hun eigen vraagstuk, maar ik breng wel kleur en reliëf bij het maken van de afwegingen.

 

 • Strategische visie woningcorporatie, 2016
 • Visie op wonen-zorg bij een woningcorporatie, 2016
 • Visie op verhouding bestuur en leden bij coöperatieve organisatie, 2016
 • Meerjarig beleidsplan sociaal-culturele instelling, 2016

Beatrix F.A. van der Kluit-de Groot

Voormalig burgmeester Nederlek


Hans is een uitstekende beleidsondersteuner voor bestuurders. Hij kan zich goed inleven in bestuurlijke verhoudingen, vooral ook omdat hij zelf over bestuurlijke ervaring en talent beschikt. Hij is uitermate gedreven en creatief als het gaat om het vinden van praktische oplossingen en gaat vol energie af op zijn doel. Hij is naast een teamplayer die anderen tot hun recht laat komen, ook als dat nodig is, degene die de regie in handen neemt. Ik vind het plezierig om met hem te werken.

Jan Brinkman

Regiemanager Stadsontwikkeling Schiedam; Loopbaanconsulent Van Ede & partners


Hans werkt van buiten naar binnen: hij analyseert wat buiten nodig is en brengt vervolgens verbindingen aan die van binnen tot de juiste bewegingen leiden. Zijn stijl is plezierig: onderzoekend van aard, nieuwsgierig, optimistisch, relativerend maar wel koersvast. Hij heeft een passie voor het publieke domein en zoekt steeds naar wegen en middelen om de noodzakelijke vernieuwingen gestalte te geven.

Loes Bakker

Secretaris/directeur a.i. samenwerkingsorgaan Holland Rijnland


Hans v/d Vaart is enthousiast met zijn werk/klus bezig, kan met lastige bestuurlijk-ambtelijke processen omgaan, levert tijdig, is flexibel en laat zich niet snel uit het veld slaan door onverwachte wensen of wijzigingen.

G. Schenk

Secretaris namens het bestuur van Woningbouwstichting "Samenwerking"


Woningbouwstichting Samenwerking heeft in 2016 opdracht vergeven aan het bureau Winds of Change voor het schrijven van een " Strategische Visie" voor de jaren 2017-2020. Wij hebben tijdens meerdere gesprekken met de heer Van der Vaart hem leren kennen als een deskundig, betrouwbaar en plezierige partner om mee samen te werken. Op 13 december 2016 is genoemde visie in de vergadering van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht naar volle tevredenheid vastgesteld en goedgekeurd. Mochten wij in de toekomst genoodzaakt zijn gebruik te maken van een extern bureau, dan zullen wij weer graag gebruik maken van zijn expertise.